ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία Τροποποίηση: Ιούνιος 22, 2021

HS-trade sp. z o.o. sp. k. διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για την ιστοσελίδα https://www.etuo.gr (εφεξής καλούμενη “Υπηρεσία”).

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή και χρήση της “Υπηρεσίας” μας, μέσω του ιστότοπού μας.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και βελτίωση της “Υπηρεσίας” μας. Με τη χρήση της “Υπηρεσίας” μας, συμφωνείτε στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου αυτή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, τις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.etuo.gr

Ορισμοί:

Υπηρεσία

“Υπηρεσία” είναι η ιστοσελίδα https://www.etuo.gr η οποία λειτουργεί και διαχειρίζεται από την HS-trade sp. z o.o. sp. k.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου, και από τις οποίες δύναται να ταυτοποιηθεί το άτομο αυτό.

Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης είναι κάθε πληροφορία η οποία είτε συλλέγεται αυτόματα είτε δημιουργείτε από την χρήση της “Υπηρεσίας” μας ή από την κατασκευή της ίδιας της “Υπηρεσίας” (π.χ Η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα).

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας (Υπολογιστή/ tablet/ κινητό).

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ορίζεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η HS-trade sp. z o.o. sp. k.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού ή από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ορίζεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η HS-trade sp. z o.o. sp. k.

Εκτελών την επεξεργασία (ή πάροχοι υπηρεσιών)

Εκτελών την επεξεργασία (ή Πάροχος υπηρεσιών) σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου επεξεργασίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο των Δεδομένων (ή χρήστης)

Ως Υποκείμενο των δεδομένων (ή χρήστης) ορίζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς με σκοπό την παροχή και βελτίωση της Υπηρεσίας μας σε εσάς.

Υποκείμενο των δεδομένων (ή Χρήστης)

Υποκείμενο των δεδομένων (ή χρήστης) ορίζεται το φυσικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί την “Υπηρεσία” μας και είναι το υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων.


Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Όσο χρησιμοποιείτε την “Υπηρεσία” μας, δύναται να συλλέγουμε δεδομένα από και σχετικά με το πρόσωπο σας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε (“Προσωπικά Δεδομένα”). Προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να σας ταυτοποιήσουν είναι τα παρακάτω και όχι μόνο αυτά.

 • Διεύθυνση E-mail
 • Όνομα και Επίθετο
 • Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας, Χώρα
 • Cookies & Δεδομένα Χρήσης
 • Ο κύριος λόγος για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το πρόσωπο σας είναι για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράσετε με αυτές τις υπηρεσίες. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε email στέλνουμε.


  Δεδομένα χρήσης

  Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας ("Δεδομένα Χρήσης"). Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, έκδοση προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

  Δεδομένα παρακολούθησης και cookies

  Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην “Υπηρεσία” μας και διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες.

  Τα cookies είναι αρχεία με λίγα δεδομένα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας.

  Άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης χρησιμοποιούνται επίσης, όπως beacons, tags και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών με σκοπό τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.

  Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ή να δείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούμε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μέρη της Υπηρεσίας μας.

  Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε

 • Session Cookies. Χρησιμοποιούμε Session Cookies για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.
 • Preference Cookies. Χρησιμοποιούμε Preference Cookies για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας καθώς και διάφορες ρυθμίσεις.
 • Security Cookies. Χρησιμοποιούμε Security Cookies για λόγους ασφαλείας.
 • Χρήση δεδομένων

  Η HS-trade sp. z o.o. sp. k. χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

 • Για την παροχή και συντήρηση της Υπηρεσίας μας.
 • Για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην Υπηρεσία μας.
 • Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν το επιλέξετε.
 • Για την παροχή υποστήριξης πελατών.
 • Για να συλλέξουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες ώστε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας.
 • Για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων.
 • Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε παρόμοια με αυτά για τα οποία έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.
 • Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR)

  Εάν είστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (European Economic Area EEA), η HS-trade sp. z o.o. sp. k. έχει νομική βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και από το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε.


  Η HS-trade sp. z o.o. sp. k. μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα επειδή:

 • Πρέπει να συνάψουμε συμβόλαιο μαζί σας.
 • Μας έχετε δώσει άδεια να το πράξουμε.
 • Η επεξεργασία είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας και δεν παρακάμπτεται από τα δικαιώματά σας.
 • Για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών.
 • Για συμμόρφωση με το νόμο.

 • Διατήρηση δεδομένων

  Η HS-trade sp. z o.o. sp. k. θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), θα επιλύσουμε διαφορές και θα επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

  Η HS-trade sp. z o.o. sp. k. θα διατηρήσει επίσης τα δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες περιόδους.

  Μεταφορά δεδομένων

  Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν σε - και να διατηρηθούν σε - υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

  Εάν βρίσκεστε εκτός Πολωνίας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, λάβετε υπόψη ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Πολωνία και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

  Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ακολουθούμενη από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη μεταφορά.

  Η HS-trade sp. z o.o. sp. k. θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή μια χώρα εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων και των άλλων προσωπικών πληροφοριών.


  Αποκάλυψη δεδομένων

  Νομικές απαιτήσεις

  Η HS-trade sp. z o.o. sp. k. μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με καλή πίστη ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας της HS-trade sp. z o.o. sp. k.
 • Για την αποτροπή ή τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία.
 • Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού.
 • Προστασία από νομική ευθύνη.
 • Ασφάλεια δεδομένων

  Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

  Τα Δικαιώματά σας όσον αφορά την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR

  Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area EEA), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η HS-trade sp. z o.o. sp. k. στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

  Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και αν θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Όποτε είναι εφικτό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας στην ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
 • Το δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.
 • Το δικαίωμα του περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να απαγορεύσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σε εσάς σε μια δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανή και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όπου η HS-trade sp. z o.o. sp. k. βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα.

  Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (European Economic Area EEA).


  Πάροχοι υπηρεσιών

  Ενδέχεται να απασχολούμε εταιρείες και άτομα τρίτων για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας ("Πάροχοι Υπηρεσιών"), να παρέχουν την Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελούν την Υπηρεσία μας – ή σχετικές υπηρεσίες ή να μας βοηθάνε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

  Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες εκ μέρους μας και υποχρεούνται να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.


  Analytics

  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας.

  Google Analytics

  Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης της ιστοσελίδας που προσφέρεται από την Google, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαθεσιμότητα της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία στο Google Analytics εγκαθιστώντας πρόσθετο στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) εξαίρεσης από το Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκέψεών σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη σελίδα απορρήτου και Όρων της Google: https://policies.google.com


  Επαναληπτικό μάρκετινγκ βάση Συμπεριφοράς

  H HS-trade sp. z o.o. sp. k. χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημιστεί σε τρίτους ιστότοπους μετά την επίσκεψή σας στην Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων βάσει των προηγούμενων επισκέψεών σας στην Υπηρεσία μας.

  Google Ads (AdWords)

  Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads (AdWords) παρέχεται από την Google Inc.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για να σας προβάλλονται διαφημίσεις και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης της Google μεταβαίνοντας στη σελίδα ρυθμίσεων του Google Ads.

  Η Google συνιστά επίσης την εγκατάσταση πρόσθετου στο προγράμματα περιήγησης (browser), εξαίρεσης του Google Analytics. Το Πρόσθετο εξαίρεσης του Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέψουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη σελίδα απορρήτου και Όρων της Google.


  Πληρωμές

  Ενδέχεται να παρέχουμε προϊόντα και / ή υπηρεσίες επί πληρωμή εντός της Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για επεξεργασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).

  Δεν θα αποθηκεύσουμε ούτε θα συλλέξουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται απευθείας στους τρίτους επεξεργαστές πληρωμών των οποίων η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική απορρήτου τους. Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζει το PCI-DSS, όπως διαχειρίζεται το Συμβούλιο Προτύπων Ασφάλειας PCI, το οποίο είναι μια κοινή προσπάθεια των εταιριών όπως Visa, MasterCard, American Express και Discover. Οι απαιτήσεις για PCI-DSS συμβάλλουν στον ασφαλή χειρισμό των πληροφοριών πληρωμής.

  Οι επεξεργαστές πληρωμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι:

 • PayPal / Braintree
 • Μπορείτε να δείτε την Πολιτική απορρήτου τους στη διεύθυνση τους.


  Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

  Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούμε από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

  Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.


  Πολιτική Απορρήτου για Παιδιά

  Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών ("Παιδιά").

  Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας παρείχε Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.


  Αλλαγές / Ενημερώσεις σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

  Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

  Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και / ή προειδοποιητικής ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσουμε την "ημερομηνία έναρξης ισχύος" στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

  Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.


  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Στο e-mail: [email protected]
 • Στο τηλέφωνο: 231 13 20 105